Trần Tín

Trần Tín

"Hồi mới lên lớp 10 có theo ba lên đồi cây dó ở quê, nghe ông bảo cây này rất quý hiếm, cho ra trầm hương rất có giá trị nên cần phải chăm sóc và bảo vệ tốt. Thời gian dài, tôi cũng miệt mài ngày ngày với giống cây này, tìm hiểu nhiều tài liệu để hiểu rõ hơn về các loại cũng như đặc trưng của nó. Đến nay, chỉ cần nhìn qua hay ngửi trầm thì tôi cũng có thể dễ dàng phân biệt được trầm thật - giả hay thuộc loại nào. Trầm hương đã trở thành một phần quan trọng gắn liền với cuộc sống của tôi." Đó là những chia sẻ của anh Trần Tín khi được đội ngũ của Hành trình trầm hương tìm đến và ngõ lời hợp tác. Với vốn kiến thức sâu rộng và sự say mê với công việc, hiện anh Tín cũng là một trong những người chơi trầm sành sỏi và mát tay trong giới này.

Mới nhất